Kontrola i konserwacja przewodów kominowych

czarny dach na świeżo budowanym pliku

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo budynku, w tym kontrolę i konserwację przewodów kominowych spoczywa na właścicielu lub zarządcy nieruchomości. Jednak czynności związane z utrzymaniem kominów w odpowiednim stanie należy zlecić specjalistom.


Obowiązek okresowej kontroli kominów

Kwestie związane z bezpieczeństwem ludzi i mienia uregulowane są przepisami. Utrzymanie przewodów kominowych w odpowiednim stanie wpływa na bezpieczeństwo, a obowiązek okresowej kontroli kominów wynika z art. 62 ust. 1 pkt 1) ppkt c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami). Przepis ten mówi, że kontrola przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinna odbywać się co najmniej raz w roku. W wypadku jakichkolwiek nieprawidłowości należy niezwłocznie przeprowadzić czyszczenie.

Konserwacja kominów utrzymuje je w odpowiednim stanie 

Konserwacja przewodów kominowych nie jest wymagana przepisami. Obowiązkowe jest regularne czyszczenie kominów, ale konserwacja utrzymuje je w odpowiednim stanie pomiędzy czyszczeniami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich środków chemicznych można zabezpieczyć komin i zapobiec lub spowolnić gromadzenie się w nim sadzy. Poprawa odporności jego wnętrza na działanie spalin i skroplin wytwarzanych w procesie spalania podnosi bezpieczeństwo pożarowe i trwałość komina. Można też usprawnić jego działanie poprzez zastosowanie nasad kominowych, które wzmacniają siłę ciągu i pomagają skuteczniej odprowadzać całość produktów spalania z urządzenia grzewczego.