Informacje o Zakładzie Kominiarskim Piotra Wranika w Raciborzu

czarny dach z ceglanym kominem

Zakład Kominiarski Piotr Wranik działa od 2005 roku. Jestem kominiarzem z dużym doświadczeniem i wiedzą oraz dysponuję dyplomem mistrza kominiarskiego. Świadczę usługi dla przedsiębiorców, instytucji publicznych oraz osób prywatnych z Raciborza i okolic.


Sprawne działanie przewodów kominowych

Celem mojej działalności jest zapewnienie bezpiecznego korzystania z mieszkań, biur i innych pomieszczeń, w których przebywają ludzie. Sprawne działanie przewodów kominowych – spalinowych, dymowych i wentylacyjnych zapewnia usuwanie zanieczyszczeń lotnych i umożliwia napływ świeżego powietrza. Od tego, czy funkcjonują one zgodnie z przeznaczeniem, zależy zdrowie, a często także życie ludzi. Ich regularne czyszczenie i konserwacja zapobiegają pożarom oraz innym nieszczęśliwym wypadkom.

Protokoły przeglądów kominiarskich

Czynności fizyczne związane z czyszczeniem i kontrolą stanu kominów to jedno. Przepisy wymagają także potwierdzenia przeprowadzenia tych działań przez różne dokumenty. Wystawiam protokoły przeglądów kominiarskich oraz inne zaświadczenia w postaci ekspertyz i opinii kominiarskich. Wieloletnie doświadczenie w pracy kominiarza oraz wiedza zdobywana podczas dodatkowych szkoleń w połączeniu z nowoczesnymi urządzeniami, jakimi dysponuję, pozwala mi wykonywać przeglądy solidnie i z dużą pewnością ich rzetelności. Kamera kominowa umożliwia sprawdzenie wnętrza komina, rodzaje i liczbę podłączeń w każdym przewodzie, jego stan techniczny i jakość wykonania.