Czyszczenie kominów

kominiarz trzymający szczotkę

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i usprawnić działanie systemu grzewczego konieczne jest regularne czyszczenie kominów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych. Szczegóły tych działań regulują odpowiednie przepisy.


Czynności kominiarskie związane z czyszczeniem kominów

Czyszczenie przewodów kominowych to zagadnienie, o którym mówi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. z 2010 r. nr 109 poz. 719 ze zmianami). Czynności kominiarskie związane z czyszczeniem kominów opisane są w Rozdziale 7 § 34. Jeśli w danym obiekcie odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, konieczne jest regularne usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych. Także przewody wentylacyjne winny być regularnie czyszczone. Wszelkie czynności mogą wykonywać wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje kominiarskie.

Usuwanie zalegających zanieczyszczeń

Czyszczenie przewodów dymowych polega na usunięciu zalegających zanieczyszczeń, czyli sadzy i smoły, ze ścianek komina. Przewody spalinowe i wentylacyjne należy oczyścić z pajęczyn i ptasich gniazd, które mogą blokować ich przekrój. Warto wiedzieć, że przewody wentylacyjne trzeba czyścić raz do roku, natomiast spalinowe i dymowe częściej. Natomiast w budynkach ogrzewanych paliwem stałym raz na trzy miesiące, a ciekłym raz na sześć miesięcy. Wyjątek stanowią obiekty, gdzie świadczone są usługi gastronomiczne i zakłady żywienia zbiorowego – tu kominy trzeba czyścić raz w miesiącu.